Služba dentalne medicine

ORDINACIJE 

 

dr.sc. Branimir Bebek, dr. med. dent.

Branka Špehar, medicinska sestra

 

Tel.: 00 385 1 4801 417
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

  • parne datume: od 7 do 13.30 sati
  • neparne datume: od 13.30 do 19.30 sati

Jasna Klarin, dr. med .dent
Višnja Golub, medicinska sestra 

Tel.: 00 385 1 4801 416
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

  • neparne datume: od 7 do 13.30 sati
  • parne datume: od 13.30 do 19.30 sati

 


Ivan Sokolić, dr. med. dent.
Nikolina Ćorković, medicinska sestra 

Tel.: 00 385 1 4801 417
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

  • parne datume: od 13.30 do 19.30 sati
  • neparne datume: od 7 do 13.30 sati

Hrvoje Blažić, dr. med. dent.
Biserka Čakarević, medicinska sestra 

Tel.: 00 385 1 2426 486
Svetošimunska bb (Policijska akademija)
 

Radno vrijeme

  • ponedjeljak, srijeda i petak: od 7 do 13.30 sati
  • utorak i četvrtak: od 13.30 do 19.30 sati

Zubna tehničarka: Valentina Laštro

 

Tel.: 00 385 1 4801 418

Radno vrijeme: od 7 do 15 sati


DIGITALNI ORTOPAN

U DZ MUP-a možete obaviti snimanje na uputnicu HZZO-a. Za snimanje se ne naručuje, a sve informacije možete dobiti na broju telefona: 4801 423.

Izvor ilustracija