Opća-obiteljska medicina

ORDINACIJE


[VAŽNA OBAVIJEST] Ordinacija dr. Tine Grgić od 19. travnja 2018. premiješta se na prizemlje te se mijenja radno vrijeme koje je sada parnim datumom ujutro, a neparnim popodne.
 

Tina Grgić, spec. obiteljske medicine

Zrinka Jendričko, medicinska sestra
 

Tel.: 00 385 1 4801 454
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme:

 • parne datume: od 7 do 13.30 sati
 • neparne datume: od 13.30 do 19.30 sati

Jadranka Bura, dr. spec. opće medicine
Ljubica Cvijić, medicinska sestra
 

Tel.: 00 385 1 4801 456
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

 • neparne datume: od 7 do 13.30 sati
 • parne datume: od 13.30 do 19.30 sati

dr. medicine Ana Bedeniković (do povratka sa specijalizacije mijenja dr. Zora Tomić)
Nada Petrović, medicinska sestra
 

Tel.: 00 385 1 4801 454
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

 • neparne datume: od 7 do 13.30 sati
 • parne datume: od 13.30 do 19.30 sati

Zrinka Livaković, spec. obiteljske medicine

Kristina Šunjić, medicinska sestra

Tel.: 00 385 1 4801 453
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

 • neparne datume: od 7 do 13.30 sati
 • parne datume: od 13.30 do 19.30 sati

Zrinka Valentić-Kljak, spec. obiteljske medicine

Zvezdana Tošić, medicinska sestra
 

Tel.: 00 385 1 4801 456
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

 • parne datume: od 7 do 13.30 sati
 • neparne datume: od 13.30 do 19.30 sati 

Duje Tomašević, dr. medicine
Karmen Kuš, medicinska sestra
 

Tel.: 00 385 1 4801 453
Šarengradska 3
 

Radno vrijeme

 • parne datume: od 7 do 13.30 sati
 • neparne datume: od 13.30 do 19.30 sati

Renata Benko-Krstanović, dr. spec. opće medicine
Ivanka Šego, medicinska sestra
 

Tel.: 00 385 1 2426 485
Svetošimunska bb (Policijska akademija)
 

Radno vrijeme

 • ponedjeljak, srijeda i petak: od 7 do 13.30 sati
 • utorak i četvrtak: od 13.30 do 19.30 sati

NAPOMENA: 

Kućne posjete obavljaju se:

 • u prijepodnevnoj smjeni: od 13.30 do 14.30 sati
 • u posljepodnevnoj smjeni: od 19.30 do 20.30 sati