Fizikalna medicina i rehabilitacija

Kadrovi
Mr. sci. dr. Anka Paulinović, spec. fizijatar
Koraljka Papac, VŠS fizioterapeut
Snježana Rettig, VŠS fizioterapeut
Renata Koščak, VŠS fizioterapeut
Biserka Rački, VŠS fizioterapeut
Jadranka Brežni, fizioterapeut
Kolumbina Malenica, fizioterapeut
Nina Lončar, fizioterapeut
Tel.: 00 385 1 4801 450, 4801 471
Šarengradska 3
Radno vrijeme
od ponedjeljka do petka od 7 do 21 sat
 
Usluge

 • specijalistički pregled fizijatra
 • intraartikularne injekcije
 • ultrazvučna terapija
 • terapija laserom
 • magnetoterapija
 • bioptron lampa
 • tens
 • galvanske struje
 • interferentne struje
 • dijadinamske struje
 • pulsne struje
 • stimulacija živca
 • mišićna stimulacija
 • limfna drenaža
 • individualna i grupna kineziterapija
 • proprioceptivne vježbe
 • Mckenzie tretmani kralježnice