Kontakt podaci

Šarengradska 3
10 000 Zagreb

Tel: 01/4801 444
Fax: 01/3096 371

E-mail:
uprava@dzmup.t-com.hr

Lokacija na karti

 

Izvor ilustracija

Naslovnica:

Stomatoška služba:

Fizikalna medicina i rehabilitacija:

Oftalmologija:

Otorinolaringologija:

Psihijatrija:

Psihologija:

Medicina rada: