Kontakt podaci

Šarengradska 3
10 000 Zagreb

Tel: 01/4801 444
Fax: 01/3096 371

E-mail:
uprava@dzmup.t-com.hr

Lokacija na karti

 

Obavijest sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)

Predstavnici naručitelja Doma zdravlja MUP-a RH nisu u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/11).